Ing. László Vojtek, CSc.

Pôsobisko: 1971 – 88 Strojnícka fakultu SVŠT (dnes STU), Katedra spaľovacích motorov a lodí; 1976 – 77 postgraduálne štúdium teoretickej a aplikovanej akustiky – Elektrotechnická fakulta ČVUT v Prahe; 1988 – 1992 Bratislavské automobilové závody (BAZ), technický vývoj; 1992 – 94 ThermoFluor Bratislava, vývoj rôznych špecializovaných strojov a zariadení; od 1994 – Porsche Slovakia (od 2020 externý spolupracovník).

Heslá autora