Podmienky použitia

Licenčné podmienky

Texty hesiel © Encyklopedický ústav SAV, 1999 – 2021

Texty hesiel je možné používať za podmienok licencie Creative Commons Attribution-No-derivates (CC BY-ND), 4.0, t. j. za predpokladu uvedenia nositeľa práv, pričom texty nie je možné meniť, upravovať, prekladať ani inak spracúvať.

Podmienky použitia ilustrácií sú uvedené osobitne pri každej ilustrácii.

Grafický dizajn stránky © Encyklopedický ústav SAV, 2018

Vylúčenie zodpovednosti

Encyklopedický ústav SAV nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť textov hesiel a ilustrácií a Encyclopaedia Beliana nenahrádza právne, lekárske ani iné zdroje informácií. V prípade potreby takýchto informácií je potrebné obrátiť sa priamo na odborníkov v príslušnej oblasti.

Ochrana osobných údajov

Encyklopedický ústav SAV ako prevádzkovateľ stránky beliana.sav.sk nespracúva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov žiadne osobné údaje, na základe ktorých by bolo možné identifikovať jej návštevníkov.

Encyklopedický ústav SAV nesprístupňuje žiadne údaje tretej strane.

Ak čitateľ oznámi svoju e-mailovú adresu a prípadne aj ďalšie údaje prostredníctvom formulára na komentovanie, dostane ich zodpovedajúci pracovník ústavu prostredníctvom e-mailu na adrese . Tieto údaje sa v databáze stránky beliana.sav.sk neukladajú.

Stránka beliana.sav.sk počas návštevy čitateľa ukladá nasledujúce údaje:

Záznamy servera: v záznamoch servera sa, podobne ako v prípade iných webových stránok, ukladajú IP adresa návštevníka, čas návštevy, adresa navštívenej stránky, objem prenesených dát, identifikačné údaje typu prehliadača a operačného systému a adresa stránky, z ktorej návštevník na stránku prišiel. Tieto údaje sa používajú výlučne na preverovanie bezpečnosti systému a po 14 dňoch sa automaticky odstraňujú.

Cookies: cookies sú malé textové súbory ukladané v počítači návštevníka. Stránka beliana.sav.sk cookies nepoužíva.

Štatistické údaje: na stránke beliana.sav.sk sa sleduje, ktoré heslá návštevníkov najviac zaujímajú, či stránku navštevujú opakovane, koľko času na nej trávia, odkiaľ k nej pristupujú, ktoré prvky a nastavenia stránky využívajú a aké sú technické parametre používaného prehliadača. Na tento účel na vlastnom serveri EnÚ SAV prevádzkuje nástroj Matomo (Matomo.org, predtým Piwik), ktorý spracúva anonymizovanú IP adresu návštevníka a ďalšie údaje poskytované prehliadačom návštevníka. Tieto údaje sa uchovávajú na účel štatistickej analýzy maximálne 90 dní, potom sa uchovávajú len sumárne výsledky štatistickej analýzy.