Centrum spoločných činností SAV, Encyklopedický ústav

Bradáčova 7
851 02 Bratislava
Slovenská republika

 

Vedúca: PaedDr. Zuzana Vargová
E-mail:
Tel: 004212/20 90 79 26

 

Sekretariát: Ing. Anita Beniaková
E-mail:
Tel: 004212/20 90 79 11