Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied

Bradáčova 7
851 02 Bratislava
Slovenská republika

Sekretariát: Ing. Anita Beniaková
E-mail:
Tel: +421 2 209 079 11