Používanie stránky

Vyhľadávanie pomocou abecedného zoznamu

Abecedný zoznam je dvojúrovňový. Prvá úroveň pozostáva z radu tlačidiel označených písmenami slovenskej abecedy, druhá úroveň zoznamu z radu tlačidiel označených istým rozsahom abecedy, napr. Alf – Alt. Po voľbe ktoréhokoľvek z týchto tlačidiel sa zobrazia zodpovedajúce abecedne zoradené heslá. V prípade malých obrazoviek (napr. na smartfónoch) sa abecedný zoznam zobrazí až po kliknutí na príslušné pole. V tomto prípade je zoznam len jednoúrovňový.

Plnotextové vyhľadávanie

V hlavičke každej stránky sa nachádza pole Vyhľadať, do ktorého možno zadať slovo, viac slov alebo logický výraz. Vyhľadávajú sa všetky skloňované tvary zadaných slov, pričom ich možno uviesť s diakritikou alebo aj bez nej – nájdené výsledky sú v obidvoch prípadoch rovnaké. Ak bola vybraná položka abecedného zoznamu, vyhľadávanie je obmedzené na zvolený abecedný rozsah.

Príklady použitia:

teplo: vyhľadajú sa všetky heslá, ktoré obsahujú ľubovoľný tvar slova teplo.

teplo*: vyhľadajú sa všetky heslá obsahujúce ľubovoľný tvar slova, ktoré sa začína slovom teplo (teplo, teplota, teplotný, teplomilný, …).

slovinsko~: vyhľadajú sa všetky heslá, ktoré obsahujú ľubovoľný tvar slova podobného zadanému slovu. V uvedenom prípade sa vyhľadajú slová Slovensko, Slovinsko, slovenský, slovinský.

dom teplo: pri súčasnom zadaní dvoch alebo viacerých slov sa vyhľadajú všetky heslá, v ktorých sa vyskytuje aspoň jedno z nich (vo všetkých tvaroch). V uvedenom príklade budú vyhľadané všetky heslá, v ktorých sa vyskytuje slovo dom alebo slovo teplo.

dom -teplo: ak sa pred hľadané slovo vsunie znak -, vyhľadajú sa len tie heslá, v ktorých sa vyskytuje slovo dom, nevyskytuje sa však slovo teplo.

dom and teplo: pri zadaní logického výrazu pozostávajúceho z dvoch alebo z viacerých slov s logickou podmienkou and (a) sa vyhľadajú všetky heslá, v ktorých sa nachádzajú všetky slová súčasne.

"zdroj tepla": pri zadaní dvoch alebo viacerých slov v úvodzovkách sa bude vyhľadávať dané slovné spojenie, a to tiež vo všetkých tvaroch. Napr. pri zadaní uvedeného spojenia ("zdroj tepla") bude medzi výsledkami aj heslo, v ktorom sa nachádza napr. tvar zdrojom tepla.

"hlavný teplo"~n: pri súčasnom zadaní dvoch slov v úvodzovkách a vzdialenosti (~n) sa bude vyhľadávať táto dvojica slov, pričom sa medzi nimi môže nachádzať n iných slov. Napr. pri zadaní "hlavný teplo"~1 bude medzi výsledkami heslo, v ktorom sa nachádza napr. spojenie "hlavný zdroj tepla".

Skratky odboru

Mnohé heslá sú označené skratkou názvu súvisiaceho odboru, pričom táto skratka je uvedená kurzívou. V tomto kontexte sú použité nasledujúce skratky:

anat.v anatómiigenet.v genetikenovin.v novinárstve
antropol.v antropológiigeod.v geodéziipaleontol.v paleontológii
archeol.v archeológiigeofyz.v geofyzikeped.v pedagogike
archit.v architektúregeogr.v geografiipedol.v pedológii
astron.v astronómiigeochem.v geochémiipolitol.v politológii
balet.v balete, v tancigeol.v geológiipoľnohosp.v poľnohospodárstve
ban.v baníctvegeomorfol.v geomorfológiipoľov.v poľovníctve
bioch.v biochémiihist.v histórii, v dejináchpolygr.v polygrafii
biofyz.v biofyzikehud.v hudbepotrav.v potravinárstve
biol.v biológiihut.v hutníctvepráv.v práve
biotechnol.v biotechnológiihydrol.v hydrológiipsychol.v psychológii
bot.v botanikechem.v chémiireklam.v reklame
demogr.v demografiiimunolog.v imunológiiryb.v rybárstve
div.v divadleinform.v informatikesociol.v sociológii
dopr.v dopravejaz.v jazykovedestav.v stavebníctve
drev.v drevárstvekartogr.v kartografiistroj.v strojárstve
ekol.v ekológiikož.v kožiarstvešport.v športe
ekon.v ekonómiikyb.v kybernetiketech.v technike
elektron.v elektronikekynol.v kynológiitext.v textile
el.tech.v elektrotechnikelek.v lekárstve, v medicíneveter.vo veterinárstve
estet.v estetikelesn.v lesníctvevin.vo vinárstve
etnogr.v etnografii, v etnológiilet.v letectvevirol.vo virológii
farm.vo farmáciilit.v literatúrevodohosp.vo vodohospodárstve
filat.vo filateliilog.v logikevoj.vo vojenstve
film.vo filmovom umenímat.v matematikevýtv.vo výtvarnom umení
filoz.vo filozofiimeteorol.v meteorológiizool.v zoológii
fotogr.vo fotografiimikrobiol.v mikrobiológiizootech.v zootechnike
fytopatol.vo fytopatológiimytol.v mytológii  
fyz.vo fyzikenáb.v náboženstve  

Skratky v etymológii

Etymológia (pôvod slova) sa uvádza pri jednoslovných záhlaviach (názvoch) vecných hesiel: v hranatej zátvorke (niekde za bodkočiarkou po výslovnosti) je spravidla uvedená skratka jazyka, z ktorého sa slovo prevzalo do slovenčiny. Ak vývoj prebiehal cez viaceré jazyky, poradie jazykov označuje znak >, t. j. ako prvý je uvedený východiskový jazyk a ako posledný jazyk, z ktorého sa slovo prevzalo do slovenčiny.

angl.angličtinahebr.hebrejčinarum.rumunčina
arab.arabčinahol.holandčinarus.ruština
bulh.bulharčinachorv.chorvátčinaslov.slovenčina
čes.češtinajap.japončinaslovin.slovinčina
čín.čínštinalat.latinčinasrb.srbčina
dán.dánčinamaď.maďarčinašpan.španielčina
egypt.egyptčinanem.nemčinašvéd.švédčina
fr.francúzštinanór.nórčinatur.turečtina
gr.gréčtinapoľ.poľštinaukr.ukrajinčina
gruz.gruzínčinaport.portugalčinavl. m.vlastné meno

Skratky v mapách

I.Island (ostrov)Mts.Monts, Mountains (vrchy)pol.polostrov
Is.Islands (ostrovy)o.ostrovSt.Saint, Sankt
j.jazeroo.-vyostrovyvodop.vodopád
Mt.Mont, Mount (vrch)    

Ďalšie skratky

a i.a inénapr.napríkladstr.stredný, stredne
ap. / a pod.a podobnen. l.nášho letopočtusvet.svetový
a. s.akciová spoločnosťo. i.okrem inéhotis.tisíc
atď.a tak ďalejpol.polovicat. j.to jest
a. v.augsburské vyznanieR.Roku (na začiatku vety)tzv.takzvaný
č.čísloresp.respektívevl. m.vlastným menom
juž.južný, južnesev.severný, severnevých.východný, východne
mil.miliónskr.skratkazač.začiatok, začiatkom
ml.mladšíspol. s r. o.spoločnosť s ručením obmedzenýmzáp.západný, západne
mld.miliardast.starší (za menom)zn.značka
m n. m.metrov nad moromstor.storočiezv.zväzok