PhDr. Juraj Červenka

Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2006), súčasné pôsobisko Rozhlas a televízia Slovenska (od roku 2015).

Vybrané publikácie: ČERVENKA, Juraj. 2016. Letci z Prešporka vo Veľkej vojne 1914 – 1918. Bratislava: PT Marenčin. 256 s. ISBN-978-80-8114-788-3; ČERVENKA, Juraj. 2020. Lietali pod vlajkou monarchie. Martin: Matica Slovenská. 192 s. ISBN 978-80-8128-253-9; ČERVENKA, Juraj. 2017. Hometown Heroes (K. u. k. Luftfahrtruppen from Bratislava). In: Cross & Cockade International. roč. 48, č. 3, s. 201 – 206; ČERVENKA, Juraj. 2018. Kaiserliche und königliche Luftfahrtruppen – Airmen from Slovakia Deployed Above the Valsugana. In: Over the Front, roč. 33, 2018, č. 3, s. 229 – 248.

Heslá autora