Mgr. Denisa Glacová, MA

Je absolventkou Katedry Blízkeho východu Karlovej univerzity a Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, v súčasnosti je študentkou doktorandského programu Middle East Studies na University of Michigan. V svojej výskumnej práci sa zaoberá najmä hebrejskou ultraortodoxnou tlačou a vývojom modernej hebrejčiny v 19. storočí a na začiatku 20. storočia.

Heslá autora