mizrach

Text hesla

mizrach [hebr.] —

1. termín označujúci orientáciu pri židovskej modlitbe smerom na východ, ktorá je určená talmudskými učencami na základe biblických veršov (1 Kr 8, 44, 1 Kr 8, 48, Dn 6, 11, 2 Let 6, 34). Formálne prikazuje Židom, aby sa počas modlitby otáčali tvárou k jednému miestu. Židia v diaspóre mimo Izraela sa obracajú smerom k Izraelu, komunity v Izraeli sa obracajú smerom k Jeruzalemu a komunity v Jeruzaleme sa obracajú smerom k Chrámovej hore, kde v staroveku stál jeruzalemský Chrám.

2. označenie steny v synagóge, ktorá je orientovaná na východ smerom k Jeruzalemu. Je na nej umiestnená oltárna skrinka (→ aron ha-kodeš), v ktorej sú uložené zvitky Tóry. Počas najvýznamnejšej časti bohoslužby sa veriaci otáčajú práve týmto smerom.

3. ozdobná doska, ktorá je v židovskej domácnosti tradične zavesená na východnej stene a slúži ako ukazovateľ smeru, ku ktorému má byť veriaci pri modlitbe obrátený. Býva kaligraficky a ornamentálne zdobená.

Zverejnené 9. júna 2021.

Glacová, D. Mizrach [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/mizrach