menora

Text hesla

menora [hebr.], aj menóra — sedemramenný svietnik, jeden z tradičných symbolov judaizmu. Vzhľad menory pravdepodobne symbolizuje sedem dní stvorenia alebo horiaci ker, ktorý podľa Tóry Mojžiš uvidel na hore Sinaj. Pôvodná menora stála v prenosnom svätostánku (hebr. miškan), neskôr bola prenesená do Prvého chrámu (nazývaný aj Šalamúnov chrám; → jeruzalemský Chrám). Pri útoku babylonských vojsk v roku 586 pred n. l. bol chrám zničený a menora sa spolu s ďalšími posvätnými predmetmi stratila. Po vybudovaní Druhého chrámu bola nahradená novou, ktorá bola zničená pravdepodobne po tom, ako bol v roku 70 n. l. zničený aj tento chrám. Menora a zázrak s olejom, ktorý sa odohral v Chráme, sú základom naratívu spojeného so židovským sviatkom Chanuka, počas ktorého sa zapaľujú sviečky v chanukovej menore (→ chanukija).
Menora ako odveký židovský národný symbol je súčasťou štátneho znaku Izraela.

Zverejnené 24. mája 2021.

Glacová, D. Menora [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/menora