mikve

Text hesla

mikve [hebr.] — židovský rituálny kúpeľ s čistou prírodnou vodou určenou na očistenie osôb a predmetov. Podľa Halachy by mal obsahovať 726 litrov vody a mal by byť taký hlboký, aby sa doň mohol dospelý človek úplne ponoriť. Po ponorení je človek prevedený zo stavu rituálnej nečistoty do stavu rituálnej čistoty. Mikve využívajú najmä ženy, ktoré majú povinnosť očistiť sa po menštruácii, po pôrode a pred sobášom. Muži ho navštevujú predovšetkým počas sviatkov Roš ha-šana a Deň zmierenia kvôli spirituálnej príprave a očiste. V niektorých, najmä v ultraortodoxných komunitách, muži prichádzajú do mikve taktiež pred šabatom alebo inými sviatkami, napr. pred sobášom. Ponorenie do mikve je nevyhnutnou súčasťou konverzie na judaizmus a platí pre obe pohlavia. V mikve je rovnako možné rituálne očistiť (tzv. košerovať) aj nádoby (hrnce, príbory, taniere atď.), ktoré neboli vyrobené v židovskom prostredí.

Zverejnené 3. júna 2021.

Glacová, D. Mikve [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/mikve