micva

Text hesla

micva

1. v judaizme označenie jedného zo súboru náboženských predpisov a prikázaní (micvot), ktoré má povinnosť dodržiavať každý nábožensky dospelý muž (→ bar micva) a každá nábožensky dospelá žena (→ bat micva). Celkovo 613 prikázaní (248 kladných, 365 záporných) je priamo vyjadrených v Tóre (hebr. mi-de-orajta) alebo sú z nej odvodené talmudistickými učencami (hebr. mi-de-rabanan). Micvot sa týkajú každodennej zbožnosti, stravovacích zásad (→ kašrut), vzťahu k Bohu a ľuďom, sexuality a i. Vo všeobecnosti sú ženy vyňaté z povinnosti plniť príkazy platné pre určitú dobu (hebr. micvot še-ha-zman graman), napr. modlitba s modlitebným šálom talitom a modlitebnými remienkami tfilin, pobožnosť s minjanom a pod.


2. hovorové označenie akéhokoľvek dobrého skutku, ktorý je v súlade s Tórou.

Zverejnené 25. mája 2021.

Glacová, D. Micva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/micva