katarzia

Text hesla

katarzia [gr.] — vnútorná duševná očista, oslobodenie sa, zošľachtenie; aj proces vedúci k dosiahnutiu stavu očisty;

1. div., filoz. morálne očistenie človeka vznikajúce v estetickom zážitku. Aristoteles vo svojej Poetike definoval katarziu (gr. katharsis) ako duševný proces očistenia sa od nahromadených vášní, nezdravých pocitov a negatívnych emócií. Katarziu dosahuje divák pri vyvrcholení dramatického deja, keď predtým zažil strach (gr. fobos) a súcit (gr. eleos) s hrdinami príbehu (podľa gréckeho antického myslenia hudba a dráma pôsobia liečivo, pretože očisťujú, oslobodzujú dušu). Katarziu neskôr analyzovali napr. P. Corneille, G. E. Lessing a A. F. Losev. V súčasnosti sa katarzia považuje za vyvrcholenie estetického zážitku, ktorý poskytuje hlbokú morálnu skúsenosť prostredníctvom fiktívnych príbehov a obrazov vznikajúcich vo fantázii umelca. Človek tak získava emocionálne skúsenosti s neznámymi životnými situáciami. Katarzia však nemusí byť výlučne diváckym zážitkom, podľa niektorých autorov môže byť integrovaná do samotnej štruktúry drámy, a môžu ju teda prežívať aj divadelné postavy;

2. psychol. ozdravný zážitok, uvoľnenie napätia a úzkosti, zbavenie sa pocitov viny a výčitiek svedomia vyjadrením či znovuprežitím minulých zážitkov (spravidla v hypnotickom stave). V psychoanalytickej teórii oslobodenie sa od duševných konfliktov, vnútorného napätia, stresových stavov a nahromadenej agresie, základ katarznej metódy využívajúcej emocionálne znovuprežitie predvedomých a nevedomých obsahov ako účinný faktor psychoterapie.

Zverejnené v marci 2017.

Katarzia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katarzia