Mgr. Daniela Čarná, PhD.

Pôsobisko: Kunsthalle Bratislava (Slovenské centrum vizuálnych umení) – galerijná pedagogička a kurátorka súčasného výtvarného umenia; členka Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA.

Vybrané publikácie: ČARNÁ, Daniela – VALOCH, Jiří. Igor Kalný. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7165-701-9, ČARNÁ, Daniela (ed.). Michal Kern. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2011. 215 s. ISBN 978-80-89340-35-4; ČARNÁ, Daniela (ed.). Barbora Kožíková-Lichá. Bratislava: Hlbiny, 2017. 177 s. ISBN 978-80-89743-29-2; ČARNÁ, Daniela. Po stopách umenia. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy a OZ Artfriends , 2009. 70 s. ISBN 978-80-89340-13-2; ČARNÁ, Daniela – KOTVANOVÁ, Lucia. Nakresli si ovečku. Bratislava: Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava a Vydavateľstvo SLOVART, 2019. 80 s. ISBN 978-80-556-4384-7.

Heslá autora