Kraicová, Viera

Text hesla

Kraicová, Viera, 5. 7. 1920 Modra – 29. 4. 2012 Bratislava — slovenská maliarka a ilustrátorka. V rokoch 1940 – 44 študovala na Oddelení kreslenia a maľovania na STU v Bratislave (u J. Mudrocha, M. Schurmanna, M. Benku, G. Mallého a E. Lehotského), 1945 – 50 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (u J. Želibského). V rokoch 1952 – 55 pôsobila ako asistentka J. Želibského na VŠVU v Bratislave, od roku 1955 v slobodnom povolaní.

Vystavovať začala s umelcami Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta (V. Hložník, L. Guderna, R. Uher a i.), spoluzakladateľka a členka (1959 – 66/67) Skupiny 4, do ktorej patrili aj O. Bartošíková, T. Klimová a J. Čihánková. Zaraďuje sa k najvýraznejším predstaviteľkám maľby 60. rokov 20. stor. Jej tvorba sa postupne abstrahovala od figuratívnych motívov a pohybovala sa medzi figuráciou a abstrakciou: figúry abstrahovala a abstraktné tvary spätne figuralizovala. Okolo polovice 60. rokov 20. stor. pracovala s konštruktívnym tvaroslovím a geometrickou štylizáciou. Od konštruktívnej výstavby obrazov smerovala k dominancii farby a k imaginatívnej polohe maľby, pohybovala sa na pomedzí lyrickej a gestickej maľby (Námesačná, 1966; Očakávanie, 1968; Smrť Orfea, 1969). Inšpirovala sa umením prírodných národov a detskou tvorivosťou (v tvorbe využívala hravosť a emotívnosť), ako aj tvorbou J. Šímu, P. Kleeho a J. Miróa. Na prelome 60. a 70. rokov 20. stor. dospela ku gestickej figurácii, ktorá patrí k špecifikám a prínosom jej tvorby (Žena, 1969), využívala podnety novej figurácie, pracovala s torzovitosťou postáv. V 80. rokoch 20. stor. sa vrátila k svojej ranej tvorbe a k figurácii a jej výtvarný prejav sa ustálil (Žena v izbe s paravánom, 1980). Venovala sa aj ilustrácii (B. Němcová: Babička, 1965; M. Rúfus: Kniha rozprávok, 1974) a monumentálnej tvorbe pre architektúru (sgrafito v kine Mier v Modre, 1959; keramická mozaika v Nemocnici akademika L. Dérera v Bratislave, 1972). Nositeľka viacerých ocenení.

Popis ilustrácie

Rodina, 1969, SNG

Popis ilustrácie

Chlapec s holubicou, 1983, Galéria Ernesta Zmetáka, Nové Zámky

Zverejnené 15. októbra 2022.

Čarná, D. Kraicová, Viera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kraicova-viera