Kordoš, Vladimír

Daniela Čarná

Daniela
Čarná
Kunsthalle, Bratislava
Popis ilustrácie

Interpretácia obrazu Rembrandta, 1980, SNG, Bratislava

Popis ilustrácie

Aténska škola, 1981, SNG, Bratislava

Text hesla

Kordoš, Vladimír, 22. 1. 1945 Nemecká Ľupča, dnes Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš — slovenský výtvarný umelec. V rokoch 1960 – 64 študoval u R. Filu na Strednej škole umeleckého priemyslu (dnes Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru), kde v rokoch 1973 – 2011 aj pedagogicky pôsobil, a v rokoch 1965 – 71 na VŠVU v oddelení skla v architektúre u V. Ciglera. V 70. – 80. rokoch 20. stor. patril k výrazným predstaviteľom slovenskej neoficiálnej výtvarnej scény.

Pracuje s akčným prejavom, participoval na viacerých kolektívnych akciách (spolupracoval napr. s M. Mudrochom, V. Jakubíkom, A. Mlynárčikom a v 80. rokoch 20. stor. s M. Krénom). K hlavným princípom jeho tvorby patria stratégia apropriácie (privlastnenia), citácie a interpretácie diel z histórie umenia. Interpretuje ich formou živých obrazov (tzv. tableaux vivants), performancií a happeningov, ktoré zaznamenáva prostredníctvom fotografie alebo videa (Raffael: Aténska škola, 1981). Realizoval 7 interpretácií (napr. Carravagio – Kordoš: Chlapec s košíkom ovocia, 1980; Rembrandt – Kordoš: Návrat strateného syna, 1980), ktoré boli príspevkom k 3. majstrovstvám Bratislavy v posune artefaktu v roku 1981 (podujatia organizované 1979 – 86 D. Tóthom). Pracuje s autoportrétom a jeho manipuláciou, využíva prácu s vlastným telom ako médiom (Pocta Messerschmidtovi, 1989). V roku 1991 sa stal členom Skupiny A-R (Avance-Retard), ktorá zoskupuje autorov okruhu analytických tendencií. Celoživotne sa venuje pedagogickej, metodickej a osvetovej práci, od roku 2001 spolupracuje s Ligou pre duševné zdravie, inicioval vznik zbierky prác predstaviteľov art brut.

Zverejnené 15. októbra 2022.

Čarná, D. Kordoš, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kordos-vladimir