hľuza

Text hesla

hľuza

1. bot. tuber — rastlinný orgán, ktorý vzniká zhrubnutím nadzemnej časti byle (osi), napr. pri kalerábe, hypokotylovej časti byle, napr. pri reďkovke, bázových článkov byle, napr. pri jesienke obyčajnej (Colchicum autumnale) alebo podzemku (napr. pri zemiaku). Plní funkciu zásobného orgánu (napr. v hľuze zemiaka sa hromadí škrob) a je prostriedkom vegetatívneho rozmnožovania niektorých rastlín (napr. zemiak, georgína). Mnohé hľuzy majú hospodársky význam;

2. geol. guľovitý tvar horniny s veľkosťou niekoľko cm až dm;

3. lek. dutina vyplnená hnisom, vzniknutá zápalovým rozpadom tkaniva; → absces.

Zverejnené v apríli 2010.

Hľuza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hluza