Berezina

Text hesla

Berezina — rieka v Bielorusku, pravostranný prítok Dnepra; dĺžka 613 km, rozloha povodia 24 500 km2, priemerný ročný prietok 145 m3/s. Pramení v severnej časti Minskej pahorkatiny a tečie smerom na juh. Je súčasťou Berezinského vodného systému, ktorý spája povodie Dnepra a Západnej Dviny. Prítoky: Bobr, Kleva, Olsa, Svisloč. Splavná v dĺžke 500 km.

Známa z ruskej histórie: 26. – 29. 11. 1812 sa pri Berezine (pri meste Borisov) odohrala bitka, v ktorej ustupujúca Veľká armáda Napoleona I. Bonaparta obkľúčená vojskami maršala M. I. Kutuzova, generála P. Ch. Wittgensteina a P. V. Čičagova utrpela pri prechode cez rieku zdrvujúcu porážku.

Zverejnené v júli 2001.

Berezina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berezina