bakchanálie

Popis ilustrácie

Samuel Bottschild: Bakchanálie, 1670 – 90, Slovenská národná galéria

Text hesla

bakchanálie [gr. > lat.], lat. bacchanalia —

1. divoké mysticko-orgiastické kultové slávnosti na počesť boha vína Bakcha (→ Dionýzos) rozšírené od 3. stor. pred n. l. v Malej Ázii, Grécku a Ríme. Ich účastníci sa schádzali na hostinách, na ktorých sa pilo víno a ktoré vrcholili orgiami. Kvôli zamedzeniu najväčším výstrednostiam boli 186 pred n. l. uznesením rímskeho senátu čiastočne obmedzené (Senatus consultum de Bacanalibus). Bakchanálie boli častým námetom antického výtvarného umenia (fresky z vily Item v Pompejach), v novoveku motív najmä v renesancii a baroku;

2. hud. tanec v rýchlom tempe vyjadrujúci orgiastickú atmosféru. V hudobnej literatúre sa s bakchanáliami možno stretnúť najmä v opernej a baletnej tvorbe (L. Cherubini, G. Spontini, Ch. Gounod, C. Saint-Saëns, R. Wagner, M. Ravel a i.);

3. prenesene bujná, neviazaná zábava, orgie.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakchanálie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakchanalie