Mgr. Monika Tintěrová

Pôsobí ako lektorka e-learningu hebrejského jazyka na Lauderových školách v Prahe. Je absolventkou filologických odborov hebreistika a blízkovýchodné štúdiá. Odborný záujem venuje hebrejskej izraelskej poézii protestu a izraelskej poézii od roku 1948 do súčasnosti. Vo svojich diplomových prácach sa zaoberala hebrejskou poéziou protestu a formovaním izraelskej národnej identity v básnickej tvorbe Natana Altermana. Počas študijného a výskumného pobytu v Izraeli sa začala venovať divadlu a v súčasnosti študuje autorské herectvo na DAMU v Prahe.

Heslá autora