minjan

Text hesla

minjan [hebr.] — v judaizme spoločenstvo aspoň desiatich dospelých mužov (→ bar micva) potrebných na to, aby sa mohla vykonať verejná bohoslužba. Židia veria, že takéto zhromaždenie zaisťuje Božiu prítomnosť (→ Šechina). Talmud toto ustanovenie vyvodzuje z veršov, v ktorých sa vyskytuje slovo eda (komunita, pospolitosť), napr. z verša vzťahujúceho sa k desiatim vyzvedačom, ktorí prenikli do Kanaánu (Nu 14, 27). Táto požiadavka sa niekedy dokladá aj príbehom o Sodome, v ktorom Hospodin sľúbil Abrahámovi zachrániť Sodomu v prípade, že tam bude aspoň desať spravodlivých (Gn 18, 32). Minjan sa vyžaduje pri židovskej modlitbe amida, kňazskom požehnaní a pri židovskom chválospeve (→ Kadiš). V reformných a niektorých konzervatívnych prúdoch judaizmu sú do minjanu zahrnuté aj dospelé ženy (→ bat micva).

Zverejnené 25. mája 2021.

Tintěrová, M. Minjan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/minjan