megila

Text hesla

megila [hebr.] — špecifické označenie pre oddiel hebrejskej Biblie (→ Tanach), do ktorého sa zaraďuje Kniha Rút, Pieseň Šalamúnova (Pieseň piesní, Veľpieseň), Plač (Nárek) proroka Jeremiáša (Žalospevy), Kniha Ester a Kniha kazateľova (Ecclesiastes). Bez bližšej špecifikácie odkazuje na Knihu Ester, ktorá sa číta na sviatok Purim.

Zverejnené 25. mája 2021.

Tintěrová, M. Megila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/megila