Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

Pôsobisko: Historický ústav SAV, Bratislava a  Masarykova univerzita, Brno.  Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu (predovšetkým britského a českého) a vybranými témami z dejín 20. storočia. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození. 2014. Praha: Vydavateľstvo Filozofickej fakulty UK. 331 s. ISBN 978-80-7308-520-9,  Fašista. 2017. Praha: Academia. 504 s. ISBN 978-80-200-2679-8 a Fašizmus. 2019. Bratislava: Premedia. 648 s. ISBN 978-80-8159-781-7 a mnohých odborných štúdií i vedecko-popularizačných článkov.

Heslá autora