kartuša

Popis ilustrácie

Kartuša s atribútom sv. Pavla, 17. stor., Bazilika sv. Pavla za hradbami, Rím 

Popis ilustrácie

Egyptská kartuša s menom Wenisa, posledného panovníka 5. dynastie

Text hesla

kartuša [tal. > fr.] —

1. pôvodne v 17. a 18. stor. taška na náboje s remeňom, ktorý sa prevesoval cez plece. V súčasnosti puzdro, schránka, kazeta:

a) s určitou náplňou, napr. plynová kartuša (bombička k plynovému variču s bezpečnostným ventilovým systémom) alebo atramentová kartuša (vymeniteľná schránka – zásobník do plniaceho pera);

b) s určitým mechanizmom (napr. filtračná kartuša na zachytávanie nečistôt vo filtračnom zariadení, kartuša vodovodnej batérie);

2. dekoratívny prvok pozostávajúci z rámu a zo štítu, pričom rám uzatvára (obkolesuje) štít. Rám býva obvykle bohato ornamentálne stvárnený, v závislosti od prevládajúceho vkusu a štýlu výtvarného umenia zvitkami, volútami, figúrami, girlandami, páskovými ornamentmi alebo inými prvkami. Štít môže mať rozličný tvar, najčastejšie však kruhový alebo oválny. Na jeho ploche sa obyčajne nachádzajú nápis, erb, emblém, monogram, domové znamenie ap., môže však byť aj prázdny, bez výzdoby. Kartuša môže byť stvárnená sochársky (vytvorená z najrozličnejších materiálov – kameň, drevo, štuka, kov) i maliarsky, môže byť súčasťou výzdoby exteriéru aj interiéru architektonického diela, ďalej maľby, grafiky, knihy, mapy i výrobkov umeleckých remesiel. Uplatňovala sa v sakrálnom i v profánnom výtvarnom umení a architektúre od obdobia renesancie a manierizmu. Najviac sa využívala v období baroka (najmä od 17. stor.), populárna však bola aj v období rokoka, keď rám pozostával z bohato tvarovaných organických foriem. Ako dekoratívny prvok sa používala až do konca 19. stor. v rámci historizmu;

3. v egyptológii oválny rámček, v ktorom sa nachádza trónne alebo vlastné meno egyptského kráľa. Kartuša je symbolom kráľovskej moci a všetkého, čo obkolesuje Slnko, čo naznačuje nadvládu egyptského faraóna nad svetom (jeden z jeho titulov bol syn boha Slnka). Ako značka predstavuje zviazaný povrázok. V hieroglyfických nápisoch sa vyskytuje od konca 3. dynastie (okolo 2630 pred n. l.).

Zverejnené v marci 2017.

Kartuša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartusa