Kao-siung

Popis ilustrácie

Kao-siung

Text hesla

Kao-siung, Gaoxiong — prístavné mesto v Číne na juhozáp. pobreží Taiwanu; 1,536 mil. obyvateľov (2. najväčšie mesto ostrova, po Tchaj-peji; 2011). V miestnom správnom systéme je to centrálne spravované mesto. Hlavné priemyselné stredisko Taiwanu, priemysel hutnícky (spracovanie železa a hliníka), petrochemický., strojársky, lodný (jedny z najväčších lodeníc v Ázii a jedny z najväčších závodov na demontáž lodí na svete), drevársky, potravinársky (cukrovarnícky), cementársky. Najväčší prístav Taiwanu, základňa čínskeho vojenského námorníctva, medzinárodné letisko.

Pôvodne rybárska osada vznikla na konci obdobia dynastie Ming (1368 – 1644), 1624 tam holandskí kolonizátori postavili pevnosť Fort Zeelandia, v 2. pol. 17. stor. ju osídlili prisťahovalci z kontinentálnej Číny, 1680 tam bol vybudovaný prístav. R. 1895 bol Kao-siung spolu s Taiwanom odstúpený Japonsku (Šimonosecká zmluva, 1895), počas japonskej nadvlády zaznamenal prudký rozvoj (od 1924 mesto), počas 2. svetovej vojny 1944 – 45 zničený bombardovaním americkým letectvom, 1945 prinavrátený Číne. V decembri 1979 sa tam odohral tzv. kaosiungský incident, počas ktorého opozičné sily protestovali proti autokratickej vláde Kuomintangu. Pri tvrdom zákroku polície bola zatknutá väčšina opozičných aktivistov, konflikt však prispel k postupnej demokratizácii Taiwanu v 80. rokoch 20. stor.

Stavebné pamiatky: pevnosť Čchi-chou (založená v 18. stor., úplne prestavaná v 19. stor.), rímskokatolícka Katedrála sv. ruženca (1860, prestavaná 1928), bývalý britský konzulát (1865), v časti Cuo-jing zvyšky pevnosti (18. stor.) a konfuciánsky chrám (1974, v štýle tradičnej čínskej architektúry z obdobia Sev. Sung). Centrum mesta má moderný charakter s množstvom výškových budov a mrakodrapov (svetové obchodné centrum Čang-ku, 1992; Tuntex Sky Tower, 1994 – 97) a verejných stavieb (Kao-siungský národný štadión, 2009). Viaceré múzeá (Múzeum výtvarného umenia, 1994; Národné múzeum vedy a technológie, 1997; Historické múzeum, 1992), a univerzity.

Zverejnené v marci 2017.

Kao-siung [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kao-siung