Kánpur

Text hesla

Kánpur — mesto v sev. Indii v členskom štáte Uttarpradéš na rieke Ganga; 3,235 mil. obyvateľov, aglomerácia 3,819 mil. obyvateľov (2011). Významné stredisko hutníckeho (spracovanie železa, zlievarne, valcovne), chemického (výroba priemyselných hnojív), strojárskeho (výroba dopravných prostriedkov), kožiarskeho, obuvníckeho a textilného priemyslu (najmä vlnárskeho a bavlnárskeho), ďalej odevný, potravinársky (cukrovarnícky), sklársky, elektrotechnický a papiernický priemysel; remeslá. Dopravná križovatka, riečny prístav, letisko.

Založené začiatkom 13. stor. ako osada Kanhaijápur kniežatami z rádžpútskej dynastie Čandéllovcov, ktorí v 9. – 14. stor. ovládali rozsiahle územie v str. Indii. V 2. pol. 18. stor. mesto, 1773 – 1801 súčasť kráľovstva Avadh. R. 1778 tam bola zriadená britská vojenská posádka, od 1801 pod brit. správou (anglický názov Cawnpore). V júni 1857 počas Veľkého indického povstania (1857 – 59) vzbúrenci pod vedením Nánu Sáhaba mesto obkľúčili a dobyli (zabili mnoho britských vojakov a neskôr zmasakrovali aj ženy a deti), v júli 1857 ho však Briti vybojovali späť. V 60. rokoch 19. stor. rozvoj textilného a koženého priemyslu, neskôr aj ďalších priemyselných odvetví (strojársky, chemický, potravinársky a i.). Od 1947 súčasť nezávislej Indie.

Stavebné pamiatky: neogotický kostol Christ Church (1836 – 40), kostol All Souls’ Cathedral (nazývaný aj Kánpur Memorial Church, 1862 – 75), cintorín Kačeri s hrobkami rodín britských dôstojníkov z 19. stor., viaceré hinduistické chrámy (Bhagvandas, 2. pol. 19. stor.; Šrí Rádhakrišnu, 60. roky 20. stor.), džinistický sklený chrám (1. pol. 20. stor.), viaceré parky (napr. Nána Rao Park, pôvodne založený 1858 ako Memorial Well na pamiatku britských obetí z 1857 s pamätníkom masakry, ktorý bol po 1947 deštruovaný a park premenovaný na počesť Nánu Sáhaba), eklektická architektúra vychádzajúca z tradičnej indickej architektúry z 1. pol. 20. stor. (napr. múzeum Sangrahalaja, založené 1999, sídli v budove z 1. pol. 20. stor.; hlavná železničná stanica, 1930) a i.

Významné vedeckovýskumné a vzdelávacie centrum, sídlo viacerých vysokých škôl a univerzít (pobočka Indian Institute of Technology, založená 1960; Čhatrapati Šáhudži Maharádž University, založená 1966 ako Kánpur University; Čandra Šékhar Ázád University of Agriculture and Technology, založená 1975, a i.). Viacero múzeí. Zoologická záhrada (1971).

Zverejnené v marci 2017.

Kánpur [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanpur