hyperplázia

Text hesla

hyperplázia [gr.] — nadmerný vývin tkaniva alebo orgánu spôsobený zväčšením počtu buniek. Hyperplázii podliehajú skôr bunky s výrazným rastovým potenciálom, naopak, bunky s obmedzenou schopnosťou delenia skôr hypertrofujú (→ hypertrofia). Hyperpláziu vyvolávajú identifikovateľné stimuly, po zániku stimulu tkanivo alebo orgán regredujú, ale sa spravidla nedostávajú do pôvodného stavu (napr. mliečna žľaza). Niekedy je hyperplázia chorobným znakom a môže vyvolávať rozličné ochorenia (napr. hyperplázia niektorých žliaz s vnútornou sekréciou, nezhubná hyperplázia prostaty, hyperplázia tukového tkaniva pri obezite). Opak hypoplázia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperplázia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperplazia