Hermés Trismegistos

Text hesla

Hermés Trismegistos, genitív Herma Trismegista — grécke pomenovanie egyptského boha múdrosti Thovta, ktorého približne v 2. stor. pred n. l. starovekí Gréci stotožnili s gréckym bohom Hermom a ako tvorcu alchýmie, astrológie a mágie ho nazvali Hermés Trikrát veľký, resp. Trikrát mocný, t. j. Hermés Trismegistos. Ako pôvodcovi reči, písma, vied a umenia, zákonov, lekárstva a čarodejníctva, vládcovi nad všetkým, čo obsahovalo intelektuálnu činnosť, mu bolo pripisované autorstvo rozsiahleho súboru tzv. hermetických spisov (→ hermetizmus).

Zverejnené vo februári 2008.

Hermés Trismegistos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermes-trismegistos