Gandak

Text hesla

Gandak — rieka v strednom Nepále a severnej Indii, ľavostranný prítok Gangy; dĺžka 690 km, rozloha povodia 46 300 km2. Vzniká v Nepále v centrálnej časti Vysokých Himalájí sútokom viacerých zdrojníc, medzi vrchmi Annapurna (8 091 m n. m.) na východe a Dhaulágiri (8 167 m n. m.) na západe preteká hlbokou prelomovou antecedentnou dolinou, po opustení horského územia tečie Ingogangskou nížinou, do Gangy sa vlieva pri meste Patna. Využíva sa na zavlažovanie, splavovanie dreva, na lodnú dopravu miestneho významu i energeticky (na území Nepálu sa nachádza viacero vodných elektrární). Rieka spôsobuje časté katastrofálne záplavy, na nepálsko-indickej hranici bola vybudovaná retenčná nádrž. Rieka tečie okrajom národných parkov Čitván (Nepál) a Valmiki (India).

Zverejnené vo februári 2008.

Gandak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gandak