An-čching

Text hesla

An-čching, oficiálny prepis Anqing — mesto v Číne v juhozáp. časti provincie An-chuej na sev. brehu rieky Jang-c’–ťiang; 571-tis. obyvateľov, so svojím širším okolím predstavuje mesto na úrovni prefektúry, 5,311 mil. obyvateľov (2010). Riečny prístav. Rafinéria ropy, priemysel petrochemický (výroba palív), stavebný, textilný, potravinársky.

Založené v 2. stor. pred n. l. pod názvom Wan. Za čias vlády dynastie Čching (1644 – 1911/12) až do 1949 hlavné mesto provincie An-chuej.

Text hesla

An-čching, oficiálny prepis Anqing — mesto v Číne v juhozáp. časti provincie An-chuej na sev. brehu rieky Jang-c’–ťiang; 571-tis. obyvateľov, so svojím širším okolím predstavuje mesto na úrovni prefektúry, 5,311 mil. obyvateľov (2010). Riečny prístav. Rafinéria ropy, priemysel petrochemický (výroba palív), stavebný, textilný, potravinársky.

Založené v 2. stor. pred n. l. pod názvom Wan. Za čias vlády dynastie Čching (1644 – 1911/12) až do 1949 hlavné mesto provincie An-chuej.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. septembra 2016.

citácia

An-čching [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cching