Carmina Burana

Popis ilustrácie

Carmina Burana, časť rukopisu z 1. polovice 13. stor., Bavorská štátna knižnica, Mníchov

Text hesla

Carmina Burana [kar- -rá-; lat.] — najvýznamnejšia zbierka stredovekých piesní z 11. – 12. stor. napísaných prevažne po latinsky, príp. stredohornonemecky.

Bola objavená v roku 1803 v rukopise z 1. polovice 13. stor. v bavorskom kláštore Benediktbeuern (lat. Bura Sancti Benedicti, odtiaľ názov). Obsahuje vagantské piesne (→ vagantská poézia) i anakreontské a satirické básne, ktorých tematikou je víno, ženy, literárne i mytologické postavy, satiry, paródie, ale aj náboženské hry. Charakterizuje ju tvorivý jazyk a pestré metrá. Niektorí autori básní sú známi (napr. Archipoeta, Gautier de Châtillon), mnoho skladieb však zostalo anonymných a časovo ťažko zaraditeľných.

Inšpirovali sa ňou básnici i hudobní skladatelia, o. i. nemecký skladateľ Carl Orff vo svojej kantáte Carmina Burana (1937) na texty rovnomennej zbierky. V roku 1976 bola Orffova kantáta sfilmovaná (režisér Jean-Pierre Ponelle, v hlavných úlohách speváci Lucia Poppová a Hermann Prey).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 3. februára 2021.

Carmina Burana [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/carmina-burana