Araks

Text hesla

Araks, Aras — rieka v Zakaukazsku v Ázii, hraničná rieka Arménska a Azerbajdžanu s Iránom a Tureckom; najväčší pravostranný prítok Kury. Dĺžka 1 072 km, rozloha povodia 102-tis. km2, priemerný ročný prietok 285 m3/s. Pramení v Turecku v Arménskej vysočine. Ako typicky horská rieka tečie tiesňavami až po vyústenie do Araratskej roviny. Na dolnom toku preteká Muganskou stepou a Miľskou stepou. Najvýznamnejšie prítoky Arpa, Razdan, Vozopan. Záplavy dvakrát do roka, v marci až v júni (z topiaceho sa snehu) a v novembri a decembri (z dažďov). Nesplavná, na dolnom toku využívaná na závlahy.

Text hesla

Araks, Aras — rieka v Zakaukazsku v Ázii, hraničná rieka Arménska a Azerbajdžanu s Iránom a Tureckom; najväčší pravostranný prítok Kury. Dĺžka 1 072 km, rozloha povodia 102-tis. km2, priemerný ročný prietok 285 m3/s. Pramení v Turecku v Arménskej vysočine. Ako typicky horská rieka tečie tiesňavami až po vyústenie do Araratskej roviny. Na dolnom toku preteká Muganskou stepou a Miľskou stepou. Najvýznamnejšie prítoky Arpa, Razdan, Vozopan. Záplavy dvakrát do roka, v marci až v júni (z topiaceho sa snehu) a v novembri a decembri (z dažďov). Nesplavná, na dolnom toku využívaná na závlahy.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Araks [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/araks