Abbé

Text hesla

Abbé, Lac Abbé, amharsky Abhe Bid Hayk — bezodtokové slané jazero vo vých. Afrike v Etiópii a Džibutsku v Danakilskej preliačine; dĺžka 25 km. Prítokom je rieka Awaš.

Text hesla

Abbé, Lac Abbé, amharsky Abhe Bid Hayk — bezodtokové slané jazero vo vých. Afrike v Etiópii a Džibutsku v Danakilskej preliačine; dĺžka 25 km. Prítokom je rieka Awaš.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Abbé [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abbe