Mgr. Lucia Grauzľová, PhD.

Pôsobisko: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra anglistiky a amerikanistiky.

Heslá autora