konvergencia

Text hesla

konvergencia [lat.] — vzájomné zbližovanie; smerovanie k tomu istému bodu, cieľu alebo výsledku, zbiehavosť; opak: divergencia;

1. biol. proces, ktorého výsledkom je výskyt podobných vlastností a znakov pri fylogeneticky nepríbuzných druhoch (→ fylogenéza) žijúcich v podobných alebo v rovnakých životných podmienkach, napr. prúdnicovitého tvaru tela a plutvy podobných vzhľadom a funkciou pri žralokoch (drsnokožce) a delfínoch (cicavce) alebo hrabavých nôh pri krtoch (cicavce, rad piskorotvaré) a vakokrtoch (cicavce, podtrieda vačkovce), ktorými sa prispôsobili životu pod zemou;

2. lek. zbiehanie a pretínanie sa zrakových osí na predmete umiestnenom v malej vzdialenosti (do 20 m); čím je predmet bližšie, tým je zbiehavosť väčšia. Bod, od ktorého vyšetrovaný začína vidieť pozorovaný predmet pri približovaní k očiam dvojmo, sa nazýva blízky bod konvergencie (s vekom sa vzďaľuje). Konvergencia je vždy spojená s akomodáciou oka.

Zverejnené 6. júla 2022.

Konvergencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konvergencia