Kjongdžu

Text hesla

Kjongdžu, iné prepisy Kyŏngju, Gyeongju; v minulosti Sorabol — mesto na juhových. pobreží Kórejskej republiky v blízkosti pobrežia Japonského mora v provincii Kjongsang-pukto; 266-tis. obyvateľov (2013). Priemysel potravinársky, rybný. Obchodné stredisko významnej poľnohospodárskej oblasti (pestovanie ryže, bavlníka a i.). Dopravná križovatka, cestné spojenie so Soulom a s Pusanom. Jedno z najvýznamnejších turistických stredísk krajiny. V okolí ťažba kaolínu a fluoritu.

Podľa záznamov v kórejských kronikách Samguk jusa a Samguk sagi bola oblasť mesta obývaná v 1. stor. pred n. l. šiestimi klanmi, z ktorých konfederácie vzniklo kráľovstvo Silla. Mesto bolo založené v 5. stor., v 6. stor. prebudované podľa vzoru čínskeho cisárskeho mesta Čchang-an (dnes Si-an). V období Troch kráľovstiev hlavné mesto kráľovstiev Silla (57 pred n. l. – 668) a Zjednotená Silla (668 – 935) pod názvom Kumsong (Zlaté mesto). Po ovládnutí Silly (935) kráľovstvom Korjo (s hlavným mestom Käsong) administratívne centrum provincie Kjongsang pod názvom Tonggjong (Východné hlavné mesto). Za dynastie I (aj Ri) do 1600 provinčné hlavné mesto, počas japonskej invázie 1592 – 98 vypálené. V meste a v jeho blízkosti sa nachádza 5 lokalít s významnými pamiatkami z obdobia kráľovstiev Silla a Zjednotená Silla (57 pred n. l. – 935), a to najmä z obdobia najväčšieho rozkvetu mesta v 7. – 10. stor., ktoré boli 2000 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO: posvätná buddhistická hora Namsan – pozostatky okolo 120 buddhistických chrámov, množstvo pagod a sôch Buddhu, ako aj zvyšky horskej pevnosti Namsan (budovaná od 6. stor.) a zvyšky kráľovskej vily so záhradou a s pavilónom Pchosokčong (8. stor.); Wolsong – pozostatky kráľovských palácov (budované od 1. stor.), vodná nádrž Anapči (674) a kamenné astronomické observatórium Čchomsongdä (vybudované v 1. polovici 7. stor. za vlády kráľovnej Sondok, vládla 632 – 647, považované za najstaršie vo vých. Ázii); Hwangnjongsa – pozostatky buddhistických chrámov Hwangnjongsa (6. stor., rozlohou najväčší buddhistický chrám vybudovaný v Kórei) a Punhwangsa (založený okolo 634, čiastočne sa z neho zachovala tehlová pagoda); lokalita so skupinou monumentálnych kráľovských hrobiek tumulovitého typu, ktoré majú väčšinou kruhový pôdorys (2. polovica 7. stor.); v horách na pobreží pevnostný systém Sansong (5. stor.). V blízkosti Kjongdžu sa nachádza aj posvätná hora Tchohamsan, ktorá mala v Zjednotenej Sille významnú rituálnu funkciu. Nachádzajú sa na nej buddhistický chrámový komplex Pulguksa (751 – 774, rekonštruovaný v 18. stor.; 1995 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO), Prabhútaratnova pagoda nazývaná Tabotchap (polovica 8. stor.) a umelo vybudovaný jaskynný buddhistický chrám Sokkuram (742 – 774, rekonštruovaný v 18. stor.; 1995 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO) s bohatou sochárskou výzdobou. Asi 16 km od Kjongdžu sa nachádzajú dve tradičné klanové dediny Hahö a Jangdong (založené v 15. stor.) z obdobia dynastie I (Ri, 1392 – 1910) s aristokratickými obydliami jangbanov, konfuciánskymi školami a i. stavbami a s dobre zachovanou tradičnou drevenou ľudovou architektúrou; 2010 obidve zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Popis ilustrácie

Kamenné astronomické observatórium Čchomsongdä, 1. polovica 7. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kjongdžu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kjongdzu