Kávérí

Popis ilustrácie

Kávérí, vodopád na rieke v blízkosti mesta Maisúr

Text hesla

Kávérí, angl. Kaveri, v staršej transkripcii Cauvery — rieka v južnej Indii v členských štátoch Karnátaka a Tamilnádu; dĺžka 764 km, rozloha povodia 72 500 km2. Pramení na svahoch Západného Ghátu, preteká južnou časťou Dekanskej plošiny, Východným Ghátom a južnou časťou Koromandelského pobrežia, na hornom a strednom toku vytvára početné vodopády, z ktorých najväčšie sú Kávérí (Čivačamuttiram) v blízkosti mesta Maisúr, na dolnom toku vytvára rozsiahlu deltu (šírka 120 km, rozloha 10 300 km2), ústi dvoma hlavnými ramenami do Bengálskeho zálivu. Hlavné prítoky: Bhavání a Amarávatí (pravostranné). Rieka je využívaná energeticky (viacero vodných elektrární) a na zavlažovanie. V blízkosti ústia i na viacerých neveľkých úsekoch na strednom toku je splavná. Veľké mestá na rieke: Erode, Tiruččirappalli, Taňčávúr, Kumbakonam. Pre hinduistov predstavuje posvätnú rieku, často nazývanú Ganga juhu.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 10. júna 2021.

Kávérí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaveri-0