Kávérí

Text hesla

Kávérí, angl. Kaveri, v staršej transkripcii Cauvery — rieka v juž. Indii v členských štátoch Karnátaka a Tamilnádu; dĺžka 764 km, rozloha povodia 72 500 km2. Pramení na svahoch Západného Ghátu, preteká juž. časťou Dekanskej plošiny, Východným Ghátom a juž. časťou Koromandelského pobrežia, na hornom a str. toku vytvára početné vodopády, z ktorých najväčšie sú Kávérí (Čivačamuttiram) v blízkosti mesta Maisúr, na dolnom toku vytvára rozsiahlu deltu (šírka 120 km, rozloha 10 300 km2), ústi dvoma hlavnými ramenami do Bengálskeho zálivu. Hlavné prítoky: Bhavání a Amarávatí (pravostranné). Využívaná energeticky (viacero vodných elektrární) a na zavlažovanie. Splavná v blízkosti ústia i na viacerých neveľkých úsekoch na str. toku. Veľké mestá na rieke: Erode, Tiruččirappalli, Taňčávúr, Kumbakonam. Posvätná rieka hinduistov, často nazývaná Ganga juhu.

Text hesla

Kávérí, angl. Kaveri, v staršej transkripcii Cauvery — rieka v juž. Indii v členských štátoch Karnátaka a Tamilnádu; dĺžka 764 km, rozloha povodia 72 500 km2. Pramení na svahoch Západného Ghátu, preteká juž. časťou Dekanskej plošiny, Východným Ghátom a juž. časťou Koromandelského pobrežia, na hornom a str. toku vytvára početné vodopády, z ktorých najväčšie sú Kávérí (Čivačamuttiram) v blízkosti mesta Maisúr, na dolnom toku vytvára rozsiahlu deltu (šírka 120 km, rozloha 10 300 km2), ústi dvoma hlavnými ramenami do Bengálskeho zálivu. Hlavné prítoky: Bhavání a Amarávatí (pravostranné). Využívaná energeticky (viacero vodných elektrární) a na zavlažovanie. Splavná v blízkosti ústia i na viacerých neveľkých úsekoch na str. toku. Veľké mestá na rieke: Erode, Tiruččirappalli, Taňčávúr, Kumbakonam. Posvätná rieka hinduistov, často nazývaná Ganga juhu.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kávérí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaveri-0