Karnské Alpy

Text hesla

Karnské Alpy, nem. Karnische Alpen, tal. Alpi Carniche — horská skupina v Južných Vápencových Alpách (Východné Alpy) juž. od Drávy na hranici Talianska a Rakúska ohraničená dolinou rieky Gail (prítok Drávy) na severe, pohorím Karavanky na východe, Júlskymi Alpami na juhu a Dolomitmi na západe. Karnské Alpy sú budované vápencami, dolomitmi, pieskovcami, bridlicami, kriedovými usadeninami a i. Najvyšší vrch Hohe Warte (Monte Coglians), 2 780 m n. m. Viaceré rekreačné a turistické strediská. Priesmykmi Plöckenpass (Passo di Monte Croce Carnico, 1 361 m n. m.) a Nassfeldpass (Passo di Pramollo, 1 530 m n. m.) vedú cesty spájajúce obidve krajiny.

Zverejnené v marci 2017.

Karnské Alpy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karnske-alpy