Kamčatka

Popis ilustrácie

Rieka Kamčatka

Text hesla

Kamčatka — rieka na severovýchode ázijskej časti Ruska na polostrove Kamčatka; dĺžka 758 km, rozloha povodia 55 900 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku pri Nižnekamčatsku (35 km od ústia) 965 m3/s. Pramení v horskej oblasti centrálnej časti polostrova ako Oziornaja Kamčatka a pod týmto názvom tečie po sútok s riekou Pravaja, na hornom toku má charakter horskej rieky s viacerými skalnými prahmi a perejami, na Stredokamčatskej nížine meandruje a rozvetvuje sa na viacero ramien, obteká masív Kľučevskej sopky, stáča sa na východ, na dolnom toku pretína horský chrbát Kumroč a deltou ústi do Kamčatského zálivu (Beringovo more). Zamŕza od novembra do apríla až mája (v miestach výverov horúcich prameňov nezamŕza). Splavná 486 km od ústia; vyhľadávaná vodákmi. Neresisko lososových rýb. Väčšie mestá na Kamčatke: Usť-Kamčatsk (v ústí).

Zverejnené v marci 2017.

Kamčatka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamcatka