jednoklíčnolistové rastliny

Text hesla

jednoklíčnolistové rastliny, Monocotyledonopsida, Monocotyledonae, Liliopsida — vývojovo mladšia skupina krytosemenných rastlín, ktorých druhy majú na rozdiel od dvojklíčnolistových rastlín iba jeden klíčny list vyvinutý v zárodku (embryu, uprostred neho je rastový vrchol, z ktorého sa vyvíjajú nadzemné orgány). Zvyčajne byliny, ich stonka s roztrúsenými cievnymi zväzkami (→ ataktostéla) sa spravidla nerozkonáruje a sekundárne nehrubne (nedrevnatie); majú zakrpatený hlavný koreň, jeho funkciu preberá zväzok bočných, adventívnych koreňov (adventívny koreňový systém), prevažne nestopkaté listy s rovnobežnou alebo oblúkovobežnou žilnatinou a 3- alebo 6-početné kvety spravidla s okvetím nerozlíšeným na kalich a korunu, semenník je zrastený prevažne z 3 plodolistov. Patrí sem asi 90 čeľadí s 55-tisíc druhmi, najvýznamnejšie sú hospodársky dôležité obilniny (pšenica, ryža, kukurica, jačmeň a i.), trávy a im podobné byliny tvoriace významné ekosystémy Zeme (savany, pampy, prérie, stepi), rozmanitá skupina orchideí, ako aj netypické jednoklíčnolistové rastliny palmy.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 17. januára 2019.

Jednoklíčnolistové rastliny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jednoklicnolistove-rastliny