Jalón

Text hesla

Jalón [cha-] — rieka v Španielsku, pravostranný prítok Ebra; dĺžka 224 km, rozloha povodia 9 338 km2, priemerný prietok v ústí 20,8 m3/s. Pramení v pohorí Sierra Ministra, na strednom toku sa prelamuje Iberskými vrchmi, do Ebra ústi asi 20 km severozápadne od Zaragozy. Využívaná na zavlažovanie. Dolinou Jalónu vedie železničná trať Madrid – Zaragoza.

Zverejnené v novembri 2013.

Jalón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jalon