Ja-lu-ťiang

Text hesla

Ja-lu-ťiang, Yalujiang, oficiálny prepis Yalu Jiang, kórejsky Amnokgang — rieka na hranici Číny (provincie Ťi-lin a Liao-ning) a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; dĺžka 813 km, rozloha povodia 63 000 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku okolo 900 m3/s. Pramení na úpätí vrchu Päktusan, preteká hornatým územím, estuárom ústi do Západokórejského zálivu (Žlté more). Využívaná energeticky (priehrada Šuej-feng šuej-kchu, 765 MW). Splavná po mesto Hesan (Kórejská ľudovodemokratická republika), pre námorné lode po mesto Tan-tung (Čína). Väčšie mestá na Ja-lu-ťiang: Hesan, Sinuidžu (Kórejská ľudovodemokratická republika), Tan-tung (Čína).

Zverejnené v novembri 2013.

Ja-lu-ťiang [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ja-lu-tiang