Iskenderunský záliv

Text hesla

Iskenderunský záliv, tur. İskenderun Körfezi — záliv Stredozemného mora pri južnom pobreží Turecka; dĺžka 72 km, šírka 45 km, hĺbka do 73 m. Ústi doň rieka Ceyhan. Na pobreží zálivu leží prístavné mesto İskenderun.

Text hesla

Iskenderunský záliv, tur. İskenderun Körfezi — záliv Stredozemného mora pri južnom pobreží Turecka; dĺžka 72 km, šírka 45 km, hĺbka do 73 m. Ústi doň rieka Ceyhan. Na pobreží zálivu leží prístavné mesto İskenderun.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Iskenderunský záliv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iskenderunsky-zaliv