Hispar

Text hesla

Hispar, angl. Hispar Glacier — dolinný ľadovec v západnej časti Karakoramu v Kašmíri na území Gilgit-Baltistan spravovanom Pakistanom severovýchodne od štítu Rakapóší; rozloha 580 km2, dĺžka 52 km (jeden z najdlhších ľadovcov na svete ležiacich mimo polárnych oblastí). Začína sa v priesmyku Hispar La vo výške 5 128 m n. m., kde sa spája s ľadovcom Biafo, s ktorým tvorí najdlhší ľadovcový systém mimo polárnych území, čelo ľadovca je vo výške okolo 3 000 m n. m. Z ľadovca vyteká rieka Hispar.

Zverejnené v apríli 2010.

Hispar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hispar