heterotrofia

Text hesla

heterotrofia [gr.] — spôsob výživy organizmov, ktoré nie sú schopné syntetizovať základné organické látky potrebné ako stavebný materiál alebo zdroj energie, ale prijímajú ich z prostredia v potrave (→ heterotrofný organizmus); opak autotrofia.

Zverejnené vo februári 2008.

Heterotrofia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heterotrofia