Hadia rieka

Text hesla

Hadia rieka, angl. Snake River — rieka v severozápadnej časti USA, najväčší ľavostranný prítok rieky Columbia; dĺžka 1 670 km, rozloha povodia 282-tis. km2, priemerný ročný prietok 1 530 m3/s. Pramení v Yellowstonskom národnom parku vo Wyomingu, preteká rovinou Snake River Plain a Kolumbijskou plošinou, na území ktorej vytvára kaňon Hells Canyon (dĺžka 200 km, hĺbka do 2 430 m), početné vodopády. Do Columbie sa vlieva pri meste Pasco. Hlavné prítoky: Salmon, Clearwater (pravostranné), Malheur, Owyhee (ľavostranné). Splavná od mesta Lewiston. Využívaná na zavlažovanie (viacero priehrad na hornom toku) a energetiku (hydroelektrárne na strednom toku).

Zverejnené vo februári 2008.

Hadia rieka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hadia-rieka