Džamuna

Text hesla

Džamuna, Jamuna — rieka v Bangladéši v delte Gangy, Brahmaputry a Meghny; názov dolného toku (hlavného, západného ramena) Brahmaputry; dĺžka 245 km, rozloha povodia 552 000 km2, priemerný ročný prietok 20 100 m3/s. Spája sa s východným ramenom Gangy, s Padmou. Hlavným prítokom je Atrai (pravostranný). Väčším mestom na rieke je Sirádžgaňdž.

Džamuna predstavuje významnú vodnú cestu, je splavná po celý rok. Vzhľadom na svoje široké koryto (8 – 13 km v období dažďov, 3 – 5 km v období sucha) predstavovala v minulosti bariéru pre dopravné spojenie hlavného mesta Dháka so severnou časťou Bangladéša, preto bol vybudovaný viacúčelový most (v prevádzke od 1998, dĺžka 4,8 km)

Riečny systém Brahmaputra – Džamuna je dobrým príkladom divočenia rieky.

Zverejnené v júli 2005.

Džamuna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dzamuna