Drin

Text hesla

Drin, albánsky Drini, historicky Ori Undus, Drilon — najdlhšia rieka Albánska; dĺžka 281 km, rozloha povodia 12 600 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 352 m3/s. Vzniká sútokom Čierneho Drinu (vyteká z Ochridského jazera v Severnom Macedónsku) a Bieleho Drinu (pramení v Srbsku v Kosove) v blízkosti mesta Kukës. Na strednom toku tečie v prelomovej doline, na dolnom sa vetví na dve ramená. Severné rameno sa vlieva do rieky Bunë (vyteká zo Skadarského jazera, ústi do Jadranského mora ako Bojana), južné rameno sa vlieva do Drinského zálivu Jadranského mora. Rieka je využívaná energeticky (štyri vodné elektrárne s celkovým výkonom 1 200 MW), vodné nádrže na rieke slúžia na zavlažovanie, reguláciu prietokov a miestnu prepravu.

Zverejnené v máji 2003.

Drin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/drin