Dordogne

Text hesla

Dordogne [-doň] — rieka v juhozápadnom Francúzsku; dĺžka 483 km, rozloha povodia 23 957 km2. Vzniká sútokom zdrojníc Dore a Dogne prameniacich v Centrálnom masíve pri obci Mont-Dore, sútokom s riekou Garonne neďaleko Bordeaux vytvára estuár Gironde, ktorým obidve rieky ústia do Biskajského zálivu Atlantického oceána. Je charakteristická veľkými výkyvmi vodných stavov (priemerný ročný prietok na dolnom toku 380 m3/s, maximálny prietok 5 700 m3/s). Dordogne je splavná 117 km (od mesta Bergerac), na toku je viacero priehradných nádrží s vodnými elektrárňami. Väčšie mestá na rieke: Bergerac, Libourne. Od roku 2012 je celé povodie rieky biosférickou rezerváciou UNESCO.

V doline Dordogne je slabšie rozvinutý priemysel, územie je však intenzívne poľnohospodársky využívané, pestujú sa obilniny, krmoviny, rozvinuté je sadovníctvo, vinohradníctvo (produkcia bieleho, červeného i ružového vína vo vinohradníckych oblastiach v okolí Bergeracu), chová sa dobytok a a hydina. Historický kraj Périgord je známy produkciou delikates – húb (hľuzovky, hríby smrekové, kuriatka jedlé), orechového oleja, foie gras (husacej a kačacej pečienky z vykŕmenej hydiny) a i., pestujú sa tam jahody vyvážané do celej Európy.

Rieka je vyhľadávaná milovníkmi vodných športov.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 13. decembra 2021.

Dordogne [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dordogne