Don

Text hesla

Don, starogr. Tanais — rieka v európskej časti Ruska, prítok Azovského mora; dĺžka 1 870 km, plocha povodia 422 000 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 935 m3/s. Vzniká sútokom zdrojníc Beriozka a Urvanka, prameniacich na severných svahoch Stredoruskej pahorkatiny, na hornom toku preteká úzkou dolinou s prahmi a ostrými meandrami, na strednom toku širokou dolinu so širokou nivou, dolný tok je výrazne zmenený vodnými dielami (napr. Cimľanská vodná nádrž vzdúva hladinu rieky o 26 m). Ústi deltou (rozloha 540 km2) do Taganrožského zálivu Azovského mora. Volžsko-donským prieplavom je spojená s Baltským morom, Bielym morom a Kaspickým morom. Hlavné prítoky: Bystrá, Sosna, Tichá Sosna, Čir, Severný Donec (pravostranné), Voronež, Biťug, Chopior, Medvedica, Ilovľa, Sal, Manyč (ľavostranné). Priemerne je zamrznutý okolo 160 dní v roku. Rýchly priebeh jarných povodní podmieňuje rozsiahlu eróziu v povodí (14 mil. t materiálu ročne).

Rieka je využívaná energeticky (Cimľanská hydroelektráreň, Nikolajevskij hydrouzol, Konstantinovskij hydrouzol a Kočetovskij hydrouzol), na zavlažovanie, je významnou dopravnou tepnou (splavná 1 604 km od ústia po prítok Sosna, pravidelná lodná preprava na úseku dlhom 1 355 km od mesta Liski), Využívaná je najmä na prepravu obilia, uhlia, kovov, cementu, stavebných materiálov, dreva a i.. Na Done je rozvinutý rybolov (zubáč, pleskáč, kapor, jeseter a i.).

Významné mestá na rieke: Liski, Volgodonsk, Rostov nad Donom, Azov.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 17. februára 2023.

Don [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/don