Digul

Text hesla

Digul — rieka v Indonézii na juhu ostrova Nová Guinea; dĺžka okolo 640 km, plocha povodia 23 000 km2, priemerný ročný prietok 1 600 m3/s. Pramení v horskom pásme Jayawijaya v časti Maoke, preteká močaristou džungľou a ústi deltou do Arafurského mora. Je splavná od osady Tanahmerah.

Zverejnené v máji 2003.

Digul [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/digul