Comské jazero

Text hesla

Comské jazero [kom-], taliansky Lago di Como — jazero v severnom Taliansku v tektonicko-ľadovcovej doline medzi Luganskými Alpami a Bergamskými Alpami, 212 m n. m.; plocha 146 km2, dĺžka 51 km, maximálna šírka 4,5 km, maximálna hĺbka 418 m (kryptodepresia, najhlbšie jazero Talianska a Álp). Skladá sa z troch častí: Ramo di Como (najhlbšie), Lago di Lecco, Ramo di Colico. Preteká ním rieka Adda. Jediným ostrovom jazera je ostrov Comacina. Významná oblasť cestovného ruchu s mnohými turistickými strediskami (Como, Lecco a i.); na západnom pobreží pútnické miesto Sacro Monte di Ossuccio, jedna z lokalít zapísaných 2003 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod spoločným názvom Sacri Monti v Piemonte a Lombardsku (kalvárie zo 16. – 17. stor.). Miestna lodná a trajektová preprava, vyhliadkové a rekreačné plavby.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 2. apríla 2020.

Comské jazero [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/comske-jazero